Contact Us

Елин ООД

Елин ООД е компания с 25 години търговски опит в продажбата на суровини за битова химия, лична хигиена, парфюмерия и козметика, промишлено почистване и обезмасляване ,производство на специални химикали, други промишлени отрасли.

Разполагаме с портфолио от повече от 550 химически продукта, като анионни, нейонногенни, катионни и амфотерни повърхностноактивни вещества, мастни киселини , натриев сулфат, глицерин, сода каустик люспи, емулгатори, парфюмни композиции и аромати, оцветители и др. (изброени в меню „Продукти“)
Следвайки нашето лого „химическият избор“ ние винаги се стремим да се развиваме и да увеличаваме броя на нашите клиенти, партньори и продуктово портфолио. Произвеждаме и търгуваме от и за Европа и Азия.  Обслужваме  над 400 клиента на територията на България, Сърбия, Хърватска, Словения , Босна и Херцеговина, Македония, Косово, Албания, Румъния, Гърция и други.

Извършваме доставки на поръчки от 1 до 24 000 кг….и повече, с разнообразни опаковки и транспорт , в зависимост от нуждите и изсикванията на нашите клиенти !

Дългогодишен партньор с

PCC Exol SA

PCC Rokita SA

Alkim Alkali Kimya AS