Contact Us

Преработка и рециклиране на отпадъци ,отпадни води и газове

(попитай за брошура и допълнителна информация на i.milikin@elinbg.com)

1) CheSol 3MT 15% - Trimercapto-s-triazine, trisodium salt 15%

Предназначение

CheSol 3MT 15% е особено подходящ за пречистване на отпадни води със

съдържание на тежки метални йони , в електроцентрали, работещи с въглища,

станции за изгаряне на битови отпадъци, електроцентрали, производители на

батерии, фотолаборатории и други индустрии като химическа, електроника и

металургия.

Има добър ефект на отстраняване върху повечето моновалентни и

двувалентни йони на тежки метали. Също така се използва широко за

втвърдяване / стабилизиране на йони на тежки метали в летяща пепел, както и

за възстановяване на замърсена с тежки метали почва.

Употреба

Използва се като утаител за отстраняване на тежки метали , при пречистване

на отпадни води и системи за измиване на димни газове – промишлена

употреба.

Използва се в промишлени обекти – при пренос на вода и пречистване на

отпадни води

При повърхностна обработка на водни среди, органичен синтез, фотоиндустрия

Утаяване на тежки метали във водна среда , в скруберите за мокро

пречистване , в горивни инсталации и в инсталациите за третиране на

отпадъци .

2) Калциев нитрат 45% разтвор / 50% разтвор

Предназначение

Калциевият нитрат, освен стандартното му използване като тор в селското

стопанство, може да се използва и като средство за предотвратяване на

образуването на токсичен сероводород и следователно позволява да се

премахне източника на неприятни миризми в канализационната мрежа. H2S се

произвежда чрез анаеробна ферментация на органични съединения в

отпадъчните води. В случай на недостиг на кислород, бактериите започват да

се размножават вътре в тръбата, произвеждайки сероводород с неприятен

мирис . Този процес се нарича гниене и причинява образуването на съединения

с неприятна миризма , главно сероводород.

Калциевият нитрат в концентрация 45% е бистър, непенлив разтвор, използван

главно в пречиствателни станции. Той предотвратява образуване на вреден

сероводород, особено през лятото. Подпомага изчистването на отпадните води

и е безопасен за човешкото здраве и живот .

Употреба

Воден разтвор на калциев нитрат може да бъде използван :


• в градската канализационна мрежа

• в канализационни системи под налягане и гравитация

• в помпени станции

• в промишлени отпадъчни води, в утайки от отпадъчни води , в пречиствателни

станции

• в пунктовете за съхранение на отпадни води

• в септични ями

• в пречиствателни станции

Предимства

• Ефективен при отстраняване на сероводород

• Спира оттичането му в отпадните води

• Не представлява заплаха за човешкото здраве и живот при pH 5-7

• Не е вреден за водните организми

• Може да се дозира директно в резервоара на помпената станция

3) Алкален детергент за пране на пластмасови отпадъци , преди рециклиране

Преди да се смелят и рециклират, отпадъците от пластмаса е необходимо да

бъдат „изпрани“ от различните видове замърсявания по тях .

Предлагаме високоефективен детергент , който съкращава времето за пране и

повишава неговата ефективност .