Contact Us

Торове и агро химикали

(попитай за брошура и допълнителна информация на i.milikin@elinbg.com)

Торове

Химически състав/функция

FERTIPLON Calcium N

FERTIPLON NK

FERTIPLON SOP

FERTIPLON SulfMag

FERTIPLON MKP

AZOPLON NUTRI

AZOPLON NUTRI

AZOPLON NUTRI

AZOPLON NUTRI

AZOPLON MIKRO

AZOPLON MIKRO

AZOPLON MIKRO

AZOPLON MIKRO

AZOPLON OPTI

AZOPLON OPTI

Гранулиран калциев нитрат

Калиев нитрат

Калиев сулфат

Магнезиев сулфат хептахидрат

Монокалиев фосфат

NPK 18-18-18 (Mg,S) + микро

NPK 8,5-10,5-36 (Mg,S) + микро

NPK 12-16-10,4 + микро

NPK 10-5-5 (Mg;S) + микро

Житни

Маслодайна рапица

Царевица

Плюс

Разтвор на калциева селитра 8,5N (17CaO) с бор

Разтвор на карбамид с калции и бор 17N

Емулгатори , добавки и омокрящи ( прилепващи ) агенти

Добавки за смесване в резервоар : EXOwet R3,R8,R15

Добавки за смесване в резервоар(хербициди) : EXOwet R6

Продукти , препоръчани за парникови култури : EXOwet L5 ,T7 ,A7W

Емулгатори на минерални и растителни масла:EXOemul OM2 ,OM3 ,LSP

,EM260 ,RO1 ,RO

EXOemul A3 : анионна и нейонна смес от хербицидни емулгиращи свойства,

включително хербициди , на базата на активно вещество.

EXOvant A11 се предлага за нас като адювант ( прилепващ агент ) във

формулировките на глифозат. EXOvant A11 гарантира стабилност на смесения

състав. Гарантира оптимално разпределение на активното вещество.

Rokamin K5 се използва като емулгатор за различни пестицидни

формулировки. Може да се използва самостоятелно или в комбинация с други

повърхностно активни вещества. Специално се препоръчва за формулировки с

глифозат.

CaDDBS – ALKYL BENZENE SULFONATES FOR EMULSIFABLE

CONCENTRATES (EC) Серията EXOcal е група от анионни

повърхностноактивни вещества, които се използват в комбинация с нейонни

повърхностноактивни вещества за образуване на ефективни емулгаторни

системи за много пестицидни емулгируеми концентрати формулировки.

EXOcal 70 Linear Calcium n-butanol

EXOcal 70B Linear Calcium isobutanol

EXOcal 70EH Linear Calcium 2-ethyl hexanol

Rokwinol 20 е нейонен емулгатор за формулировки EC-SL-EW-ME-WP-WG.

Наименование по INCI: Polysorbate 20.