Contact Us
Торове и Химикали

От 2021 г. Елин ООД е дистрибутор за България на Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A – лидер в производството на торове в Европа

Портфолиото ни включва :

  • многокомпонентни NPK торове AZOPLON , обогатени с лесно абсорбирани микроелементи под формата на стабилни хелати
  • минерални торове FERTIPLON , които са напълно разтворими във вода.
    Повече информация на : Торове и агрохимикали